<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="gb2312" %> 广州gate.io叫什么交易平台有限公司
  + ENCODER
  NSD
  TAMAGAWA
  HUBNER
  HEIDENHAIN
  FAGOR
  HAUG
  SUMTAK
  MEGATRON
  ELCO
  SIKO
  TYCO
  LEINE LINDE
  + SENSOR
  MODULOC
  IPF
  NOSHOK
  SEIKA
  FSG
  IMI
  B-R
  MKS
  M&C
  HYDAC
  + MOTOR
  + CONTROL
  ROTORK
  + RELAY
  KEP
  LOWARA
 
 

美国AVTRONgate.io 是谁做的平台

广州gate.io叫什么交易平台有限公司专业代理美国 AVTRON gate.io 是谁做的平台

美国 Avtron 公司是一家在数字脉冲发生器生产方面占据领先地位超过 35 年的生产商 . 为工业控制系统开发了工业标准数字驱动反馈装置 ,
其信誉是建立在所生产的高性能脉冲发生器非常可靠的质量和世界级的生产能力 . 美国 Avtron gate.io 是谁做的平台美国 Avtron 测速电机

AVTRON 采用精密磁阻扫描技术(通过检测磁场角度及磁场强度来确定有效脉冲)及重载机械(套轴或无轴承宽距技术),有效防止工作环境重污染,盐雾腐蚀,电磁干扰问题对gate.io 是谁做的平台造成的损害,在冶金行业, AVTRON 产品根据应用环境分为 3 个等级,其中一种必定适合用户的需要。

常用型号:M685-T51-HN5-HN5、M685-S1-HT3-HT3 、M485L-、M485L-51-HP3-HP3 、
3S2R1024P000、A19359-、M3-4S2R1024P000-2500-AE M3-4T3R1024W000-3034AE、
M585-1R1024-BN15、AFM12-、A22122-、A22004-、A19902-、A18123-、A20136-、
C23047-、R1-、A19273-、M3-4S1R1024P000、M3-4S2R1024P016、M3-
4S1D1024P000、M3-3S1R1024P000 、M4-4S3XH5RW000 、M4-4S3HH51-W000、M4-
4S3XH51-W000、 M4-4T3HH51-W000 、DC0001-1B00-C 、DC0180-4EN3-C 、
DC0360-4JN0-C ADD-32-、DC0001-2J00-C AFM、DC1551-4BLO-C 、AFS180-4LN0-C
AFS360-4LN0-C、AFS280-4LN0-C、AFS280-4EN0-C C24089-7、A32688、A32689
A32419、M3-4T3D1024W000、V300237、EHDB220、SKBZ-28/14、HS25A-、M285-
M3-7-、M3-473R1024 W000 3034AE、M28460060-MP1 M3-4S2R1024P016、 M3-
4T3D1024W000、 M3-4T1D1024T M485L-60-ML1 M5852D1024BT24M685、 M685LT51
-HT5-HT5、 M685T-51-HT1-HT1、M785IR600BC837、M3-7S1R1024P000、XT45NA4XX8WGA000、XT45NA4XX8WGA000

           

Company Info | Product | Contact Us

Copy right@Guangzhou Laijie Electric Co.Ltd

RM1105,No.A RunXiangDaSha,No.1521, Guangzhoudadaobei road,baiyun district, Guangzhou , China

Tel: +86-20-87268766 Fax:+86-20-87269099 Email:gzlaijie@163.com